shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen
Ondernemingsnummer:0699.717.913
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 6 juli 2018
Begindatum:6 juli 2018
Maatschappelijke Naam:GS LOCA-EVENTS
Benaming in het Frans, sinds 6 juli 2018
Adres van de maatschappelijke zetel: Rue du Hameau 22 Stratenplan
5330 Assesse
Sinds 6 juli 2018
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Sinds 6 juli 2018
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 
Functies
Zaakvoerder Servotte ,  Gilles  Sinds 6 juli 2018
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 6 juli 2018
 
Motorvoertuigen intersectoraal
Sinds 6 juli 2018
 
 
 
Hoedanigheden
Onderworpen aan BTW
Sinds 6 juli 2018
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 
Toelatingen
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)
BTW 2008  77.392  -  Verhuur en lease van tenten
Sinds 6 juli 2018
BTW 2008  29.201  -  Vervaardiging van carrosserieën voor motorvoertuigen
Sinds 6 juli 2018
BTW 2008  45.204  -  Carrosserieherstelling
Sinds 6 juli 2018
BTW 2008  77.293  -  Verhuur en lease van vaat- en glaswerk, keuken- en tafelgerei, elektrische huishoudapparaten en andere huishoudelijke benodigdheden
Sinds 6 juli 2018
 
 
Financiële gegevens
Maatschappelijk kapitaal 18.600 EUR
Jaarvergadering februari
Einddatum boekjaar 30 september
Begindatum uitzonderlijk boekjaar1 juli 2018
Einddatum uitzonderlijk boekjaar30 september 2019
 
 
Linken tussen entiteiten
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Externe links
Publicaties Belgisch Staatsblad
Publicaties jaarrekeningen NBB

(1) Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid. De contactgegevens werden gescheiden van de adresgegevens. Hierdoor is het mogelijk dat de begindatum van het contactgegeven niet juist is. Meer info over de correctie vind u hier.

Naar boven   Terug