shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen
Ondernemingsnummer:0699.911.121
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 13 juli 2018
Begindatum:13 juli 2018
Maatschappelijke Naam:MASITERE
Benaming in het Frans, sinds 13 juli 2018
Adres van de maatschappelijke zetel: Rue Pierreuse 67 Stratenplan
4000 Liège
Sinds 13 juli 2018
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Sinds 13 juli 2018
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 
Functies
Zaakvoerder De Reytere ,  Charles  Sinds 13 juli 2018
Zaakvoerder Hitabatuma ,  Hélène  Sinds 13 juli 2018
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 3 augustus 2018
 
Algemeen aannemer
Sinds 3 augustus 2018
 
 
 
Hoedanigheden
Onderworpen aan BTW
Sinds 1 september 2018
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 
Toelatingen
Beroepsbekwaamheid algemeen aannemer in de bouwsector
Sinds 3 augustus 2018
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 3 augustus 2018
 
 
BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)
BTW 2008  68.311  -  Bemiddeling bij de aankoop, verkoop en verhuur van onroerend goed voor een vast bedrag of op contractbasis
Sinds 1 september 2018
BTW 2008  41.201  -  Algemene bouw van residentiële gebouwen
Sinds 1 september 2018
BTW 2008  43.995  -  Restaureren van bouwwerken
Sinds 1 september 2018
 
 
Financiële gegevens
Maatschappelijk kapitaal 30.000 EUR
Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
Begindatum uitzonderlijk boekjaar13 juli 2018
Einddatum uitzonderlijk boekjaar31 december 2019
 
 
Linken tussen entiteiten
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Externe links
Publicaties Belgisch Staatsblad
Publicaties jaarrekeningen NBB

(1) Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid. De contactgegevens werden gescheiden van de adresgegevens. Hierdoor is het mogelijk dat de begindatum van het contactgegeven niet juist is. Meer info over de correctie vind u hier.

Naar boven   Terug