shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen
Ondernemingsnummer:0699.921.811
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 13 juli 2018
Begindatum:13 juli 2018
Maatschappelijke Naam:LUSA
Benaming in het Frans, sinds 13 juli 2018
Adres van de maatschappelijke zetel: Rue de Verviers,Chaineux 135 Stratenplan
4650 Herve
Sinds 13 juli 2018
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Gewone commanditaire vennootschap
Sinds 13 juli 2018
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 
Functies
Persoon belast met dagelijks bestuur Todde ,  Fabrizio  Sinds 13 juli 2018
Zaakvoerder Todde ,  Fabrizio  Sinds 13 juli 2018
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 20 juli 2018
 
 
 
Hoedanigheden
Onderworpen aan BTW
Sinds 13 juli 2018
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 
Toelatingen
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 20 juli 2018
 
 
BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)
BTW 2008  96.099  -  Overige persoonlijke diensten
Sinds 13 juli 2018
BTW 2008  47.750  -  Detailhandel in cosmetica en toiletartikelen in gespecialiseerde winkels
Sinds 13 juli 2018
BTW 2008  47.910  -  Detailhandel via postorderbedrijven of via internet
Sinds 13 juli 2018
BTW 2008  82.300  -  Organisatie van congressen en beurzen
Sinds 13 juli 2018
BTW 2008  86.909  -  Overige menselijke gezondheidszorg, n.e.g.
Sinds 13 juli 2018
 
 
Financiële gegevens
Maatschappelijk kapitaal 1.000 EUR
Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
 
 
Linken tussen entiteiten
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Externe links
Publicaties Belgisch Staatsblad
Publicaties jaarrekeningen NBB

(1) Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid. De contactgegevens werden gescheiden van de adresgegevens. Hierdoor is het mogelijk dat de begindatum van het contactgegeven niet juist is. Meer info over de correctie vind u hier.

Naar boven   Terug