shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0700.825.889
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 1 oktober 2018
Begindatum:1 oktober 2018
Naam:Valenti, Laïla
Sinds 1 oktober 2018
Telefoonnummer:
0470/01.69.65 Sinds 1 oktober 2018(1)
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres:
https://www.nicoserrurerie.be/zones/serrurier-mons/ Sinds 1 oktober 2018(1)
Type entiteit: Natuurlijk persoon
Aantal vestigingseenheden (VE): 0
 
 

Functies

Oprichter van een geregistreerde entiteit-natuurlijk persoon Valenti ,  Laïla  Sinds 1 oktober 2018
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 1 november 2022
Onderworpen aan btw
Sinds 1 januari 2019
 
 

Toelatingen

Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 1 oktober 2018
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(2)

Btw 2008  47.525  -  Detailhandel in ijzerwaren en gereedschappen in gespecialiseerde winkels
Sinds 1 oktober 2018
Btw 2008  46.741  -  Groothandel in ijzerwaren
Sinds 1 oktober 2018
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(2)

RSZ2008  95.290 -  Reparatie van andere consumentenartikelen
Sinds 1 november 2022
 
 

Financiële gegevens

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Werkgeversrepertorium

(1)De contactgegevens werden gescheiden van de adresgegevens. Hierdoor is het mogelijk dat de begindatum van het contactgegeven niet juist is. Meer info over de correctie vindt u hier.

(2)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug