shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0700.881.121
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 14 augustus 2018
Begindatum:14 augustus 2018
Naam:AgriGeer
Naam in het Frans, sinds 14 augustus 2018
Adres van de zetel: Rue de la Spinette 5
4250 Geer
Sinds 24 februari 2020
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten Vennootschap
Sinds 25 april 2023
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Er zijn 8 functiehouders voor deze entiteit. Toon de functiehouders.
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 7 september 2018
 
Motorvoertuigen intersectoraal
Sinds 19 september 2018
 
Motorvoertuigen tot 3,5 ton
Sinds 19 september 2018
 
Motorvoertuigen boven 3,5 ton
Sinds 19 september 2018
 
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 1 oktober 2018
Onderworpen aan btw
Sinds 1 september 2018
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Intersectorale beroepsbekwaamheid motorvoertuigen
Sinds 19 september 2018
Beroepsbekwaamheid motorvoertuigen tot 3,5 ton
Sinds 19 september 2018
Beroepsbekwaamheid motorvoertuigen boven 3,5 ton
Sinds 19 september 2018
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 7 september 2018
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(2)

Btw 2008  46.620  -  Groothandel in gereedschapswerktuigen
Sinds 14 augustus 2018
Btw 2008  45.202  -  Algemeen onderhoud en reparatie van overige motorvoertuigen (> 3,5 ton)
Sinds 14 augustus 2018
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(2)

RSZ2008  46.610 -  Groothandel in machines, werktuigen en toebehoren voor de landbouw
Sinds 1 oktober 2018
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
Begindatum uitzonderlijk boekjaar14 augustus 2018
Einddatum uitzonderlijk boekjaar31 december 2019
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
Werkgeversrepertorium

(1)Overeenkomstig de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, moet de term "Zaakvoerder" vanaf 1 januari 2020, gelezen worden als "Bestuurder".

(2)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug