shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen
Ondernemingsnummer:0700.205.287
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 18 juli 2018
Begindatum:18 juli 2018
Naam:OCTOPUS-INVEST
Naam in het Frans, sinds 18 juli 2018
Adres van de zetel: Chaussée de Tirlemont, Sauv. 90 Stratenplan  bus 23
5030 Gembloux
Sinds 19 juni 2020
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Coöperatieve vennootschap
Sinds 19 juni 2020
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 
Functies
Bestuurder Haut ,  Christophe  Sinds 18 juli 2018
Bestuurder Mathelart ,  Renaud  Sinds 18 juli 2018
Gedelegeerd bestuurder Mathelart ,  Renaud  Sinds 18 juli 2018
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 3 augustus 2018
 
 
 
Hoedanigheden
Werkgever RSZ
Sinds 14 november 2019
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 
Toelatingen
Erkende Coöperatieve Vennootschap
Sinds 1 juli 2018
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 3 augustus 2018
 
 
RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)
RSZ2008  41.101 -  Ontwikkeling van residentiële bouwprojecten
Sinds 14 november 2019
 
 
Financiële gegevens
Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
 
 
Linken tussen entiteiten
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Externe links
Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Werkgeversrepertorium

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug