shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen
Ondernemingsnummer:0700.205.287
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 18 juli 2018
Begindatum:18 juli 2018
Naam:OCTOPUS-INVEST
Naam in het Frans, sinds 18 juli 2018
Adres van de zetel: Avenue des Dessus de Lives(LO) 2 Stratenplan
5101 Namur
Sinds 18 juli 2018
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Sinds 18 juli 2018
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 
Functies
Bestuurder Haquenne ,  Sabine  Sinds 18 juli 2018
Bestuurder Haut ,  Christophe  Sinds 18 juli 2018
Bestuurder Mathelart ,  Renaud  Sinds 18 juli 2018
Gedelegeerd bestuurder Mathelart ,  Renaud  Sinds 18 juli 2018
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 3 augustus 2018
 
 
 
Hoedanigheden
Werkgever RSZ
Sinds 14 november 2019
Onderworpen aan BTW
Sinds 1 oktober 2018
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 
Toelatingen
Erkende Coöperatieve Vennootschap
Sinds 1 juli 2018
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 3 augustus 2018
 
 
BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)
BTW 2008  41.101  -  Ontwikkeling van residentiële bouwprojecten
Sinds 1 oktober 2018
 
 
RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)
RSZ2008  41.101 -  Ontwikkeling van residentiële bouwprojecten
Sinds 14 november 2019
 
 
Financiële gegevens
Kapitaal 18.600 EUR
Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
 
 
Linken tussen entiteiten
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Externe links
Publicaties Belgisch Staatsblad
Publicaties jaarrekeningen NBB
Werkgeversrepertorium

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug