shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0700.253.985
Status:Actief
Rechtstoestand: Opening faillissement
Sinds 19 juni 2023
Begindatum:19 juli 2018
Naam:VINATL
Naam in het Frans, sinds 19 juli 2018
Adres van de zetel: Chaussée de Tongres 296
4000 Liège
Sinds 19 juli 2018
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (1)
Sinds 19 juli 2018
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Zaakvoerder (2) Nguyen ,  Ngoc  Sinds 19 juli 2018
Curator (aanstelling door rechtbanken) Habets ,  Michelle  Sinds 19 juni 2023
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Restaurateur of traiteur-banketaannemer
Sinds 1 oktober 2018
 
Leurhandel
Sinds 23 oktober 2018
 
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 1 oktober 2018
 
 
 

Hoedanigheden

Onderworpen aan btw
Sinds 1 oktober 2018
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Beroepsbekwaamheid restaurateur / traiteur-banketaannemer
Sinds 12 september 2018
Machtiging ambulante activiteiten
Sinds 23 oktober 2018
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 12 september 2018
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(3)

Btw 2008  46.389  -  Groothandel in andere voedingsmiddelen, n.e.g.
Sinds 1 oktober 2018
Btw 2008  56.210  -  Catering
Sinds 1 oktober 2018
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
Begindatum uitzonderlijk boekjaar18 juli 2018
Einddatum uitzonderlijk boekjaar31 december 2019
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)

(1)Overeenkomstig de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, moet de rechtsvorm "Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid", sinds 1 januari 2020, gelezen worden als "Besloten Vennootschap".

(2)Overeenkomstig de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, moet de functie "Zaakvoerder", sinds 1 januari 2020 , gelezen worden als "Bestuurder".

(3)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug