shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0700.907.845
Status:Actief
Rechtstoestand: Opening faillissement
Sinds 7 oktober 2021
Begindatum:16 augustus 2018
Naam:Mannai, Karim
Sinds 16 augustus 2018
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Natuurlijk persoon
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Oprichter van een geregistreerde entiteit-natuurlijk persoon Mannai ,  Karim  Sinds 16 augustus 2018
Curator (aanstelling door rechtbanken) Brichart ,  Jean  Sinds 7 oktober 2021
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Leurhandel
Sinds 20 augustus 2018
 
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 20 augustus 2018
 
 
 

Hoedanigheden

Onderworpen aan btw
Sinds 1 oktober 2018
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Machtiging ambulante activiteiten
Sinds 16 augustus 2018
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 16 augustus 2018
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

Btw 2008  47.810  -  Markt- en straathandel in voedings- en genotmiddelen
Sinds 1 oktober 2018
Btw 2008  47.820  -  Markt- en straathandel in textiel, kleding en schoeisel
Sinds 1 oktober 2018
Btw 2008  47.890  -  Markt- en straathandel in andere artikelen
Sinds 1 oktober 2018
 
 

Financiële gegevens

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug