shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0700.985.841
Status:Actief
Rechtstoestand: Opening faillissement
Sinds 25 augustus 2022
Begindatum:20 augustus 2018
Naam:Centre de Bien Etre Cryo Art Beauty
Naam in het Frans, sinds 20 augustus 2018
Afkorting: CAB
Naam in het Frans, sinds 20 augustus 2018
Adres van de zetel: Rue Principale 230
4000 Liège
Sinds 1 april 2020
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Gewone commanditaire vennootschap (1)
Sinds 20 augustus 2018
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Zaakvoerder Lambriks ,  Auguste  Sinds 20 augustus 2018
Zaakvoerder Lambriks ,  Vincent  Sinds 1 april 2020
Curator (aanstelling door rechtbanken) Tasset ,  Jean  Sinds 25 augustus 2022
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 1 april 2020
 
 
 

Hoedanigheden

Onderworpen aan btw
Sinds 20 augustus 2018
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 april 2020
 
 

Toelatingen

Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 1 april 2020
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(2)

Btw 2008  96.040  -  Sauna's, solaria, baden enz.
Sinds 20 augustus 2018
Btw 2008  46.190  -  Handelsbemiddeling in goederen, algemeen assortiment
Sinds 20 augustus 2018
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)

(1)Sinds 1 januari 2020 moeten de termen "Gewone commanditaire vennootschap" worden gelezen als zijnde "Commanditaire vennootschap" en dit in afwachting van het aanpassen van de statuten conform het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV).

(2)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug