shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0701.740.164
Status:Actief
Rechtstoestand: Opening faillissement
Sinds 2 oktober 2023
Begindatum:24 augustus 2018
Naam:TSP s.c.s.
Naam in het Frans, sinds 24 augustus 2018
Adres van de zetel: Rue Président Wilson 22
4430 Ans
Sinds 24 augustus 2018

Doorgehaald adres sinds 29 september 2020(1)
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Gewone commanditaire vennootschap (2)
Sinds 1 november 2018
Aantal vestigingseenheden (VE): 0
 
 

Functies

Zaakvoerder Hesse ,  Pierre  Sinds 24 augustus 2018
Curator (aanstelling door rechtbanken) Delwaide ,  Laurent  Sinds 2 oktober 2023
Curator (aanstelling door rechtbanken) Kerstenne ,  Frédéric  Sinds 2 oktober 2023
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Hoedanigheden

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Toelatingen

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering april
Einddatum boekjaar 31 december
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Activiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)

(1)De doorhaling van een adres geeft aan dat de entiteit, de vestigingseenheid of het bijkantoor zich niet meer bevindt op het ingeschreven adres.

(2)Overeenkomstig de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, moet de rechtsvorm "Gewone commanditaire vennootschap", sinds 1 januari 2020, gelezen worden als "Commanditaire vennootschap".


Naar boven   Terug