shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0701.907.341
Status:Actief
Rechtstoestand: Opening faillissement
Sinds 21 september 2020
Begindatum:30 augustus 2018
Naam:PRO HOME
Naam in het Frans, sinds 30 augustus 2018
Adres van de zetel: Rivage 10
4970 Stavelot
Sinds 2 december 2019
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Gewone commanditaire vennootschap (1)
Sinds 30 augustus 2018
Aantal vestigingseenheden (VE): 0
 
 

Functies

Zaakvoerder Hubert ,  Mathieu  Sinds 30 augustus 2019
Curator (aanstelling door rechtbanken) Frédérick ,  François  Sinds 21 september 2020
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Hoedanigheden

Onderworpen aan btw
Sinds 1 augustus 2019
 
 

Toelatingen

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(2)

Btw 2008  43.994  -  Uitvoeren van metsel- en voegwerken
Sinds 25 februari 2019
Btw 2008  43.291  -  Isolatiewerkzaamheden
Sinds 25 februari 2019
Btw 2008  43.992  -  Gevelreiniging
Sinds 25 februari 2019
Btw 2008  81.210  -  Algemene reiniging van gebouwen
Sinds 25 februari 2019
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)

(1)Overeenkomstig de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, moet de rechtsvorm "Gewone commanditaire vennootschap", sinds 1 januari 2020, gelezen worden als "Commanditaire vennootschap".

(2)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug