shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0707.720.215
Status:Actief
Rechtstoestand: Opening faillissement
Sinds 27 februari 2023
Begindatum:3 oktober 2018
Naam:LA DELICIA
Naam in het Frans, sinds 3 oktober 2018
Adres van de zetel: Rue Neuve 37
4500 Huy
Sinds 3 oktober 2018

Doorgehaald adres sinds 11 september 2023(1)
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Vennootschap onder firma
Sinds 3 oktober 2018
Aantal vestigingseenheden (VE): 2  Lijst VE - Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Persoon belast met dagelijks bestuur Jellouli ,  Nasira  Sinds 30 juni 2019
Persoon belast met dagelijks bestuur Maach Jellouli ,  Dounia  Sinds 3 oktober 2018
Zaakvoerder Jellouli ,  Nasira  Sinds 30 juni 2019
Zaakvoerder Maach Jellouli ,  Dounia  Sinds 3 oktober 2018
Curator (aanstelling door rechtbanken) Seinlet ,  Sophie  Sinds 27 februari 2023
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 12 mei 2020
 
 
 

Hoedanigheden

Onderworpen aan btw
Sinds 1 november 2018
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 5 november 2018
 
 

Toelatingen

Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 5 november 2018
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(2)

Btw 2008  56.102  -  Eetgelegenheden met beperkte bediening
Sinds 3 oktober 2018
Btw 2008  56.210  -  Catering
Sinds 3 oktober 2018
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering november
Einddatum boekjaar 30 juni
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)

(1)De doorhaling van een adres geeft aan dat de entiteit, de vestigingseenheid of het bijkantoor zich niet meer bevindt op het ingeschreven adres.

(2)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug