shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0707.871.752
Status:Actief
Rechtstoestand: Opening faillissement
Sinds 25 september 2023
Begindatum:8 oktober 2018
Naam:ECOBOAT 4 YOU
Naam in het Frans, sinds 1 oktober 2018
Adres van de zetel: Avenue Jardin Ecole 56
4820 Dison
Sinds 1 oktober 2018
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (1)
Sinds 1 oktober 2018
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Bestuurder Laurent ,  Christian  Sinds 17 mei 2022
Curator (aanstelling door rechtbanken) Delforge ,  Murielle  Sinds 25 september 2023
Curator (aanstelling door rechtbanken) Ridelle ,  Damien  Sinds 25 september 2023
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 19 oktober 2018
 
 
 

Hoedanigheden

Onderworpen aan btw
Sinds 19 oktober 2018
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 19 oktober 2018
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(2)

Btw 2008  33.150  -  Reparatie en onderhoud van schepen
Sinds 19 oktober 2018
Btw 2008  46.699  -  Groothandel in andere machines en werktuigen, n.e.g.
Sinds 19 oktober 2018
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering mei
Einddatum boekjaar 31 december
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)

(1)Sinds 1 januari 2020 moeten de termen "Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid" worden gelezen als zijnde "Besloten Vennootschap" en dit in afwachting van het aanpassen van de statuten conform het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV).

(2)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug