shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen
Ondernemingsnummer:0707.985.083
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 9 oktober 2018
Begindatum:9 oktober 2018
Maatschappelijke Naam:MALQUI
Benaming in het Frans, sinds 9 oktober 2018
Adres van de maatschappelijke zetel: Les Trîs(ML) 140 Stratenplan
5020 Namur
Sinds 9 oktober 2018
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Sinds 9 oktober 2018
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 
Functies
Zaakvoerder Malherbe ,  Diana  Sinds 9 oktober 2018
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 18 december 2018
 
 
 
Hoedanigheden
Onderworpen aan BTW
Sinds 1 januari 2019
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 18 december 2018
 
 
Toelatingen
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 18 december 2018
 
 
BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)
BTW 2008  68.100  -  Handel in eigen onroerend goed
Sinds 24 december 2018
BTW 2008  68.201  -  Verhuur en exploitatie van eigen of geleasd residentieel onroerend goed, exclusief sociale woningen
Sinds 24 december 2018
BTW 2008  68.203  -  Verhuur en exploitatie van eigen of geleasd niet-residentieel onroerend goed, exclusief terreinen
Sinds 24 december 2018
BTW 2008  86.904  -  Activiteiten op het vlak van geestelijke gezondheidszorg, m.u.v. psychiatrische ziekenhuizen en verzorgingstehuizen
Sinds 24 december 2018
 
 
Financiële gegevens
Maatschappelijk kapitaal 25.000 EUR
Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
Begindatum uitzonderlijk boekjaar9 oktober 2018
Einddatum uitzonderlijk boekjaar31 december 2019
 
 
Linken tussen entiteiten
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Externe links
Publicaties Belgisch Staatsblad
Publicaties jaarrekeningen NBB

(1) Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid. De contactgegevens werden gescheiden van de adresgegevens. Hierdoor is het mogelijk dat de begindatum van het contactgegeven niet juist is. Meer info over de correctie vind u hier.

Naar boven   Terug