shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen
Ondernemingsnummer:0708.882.730
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 10 oktober 2018
Begindatum:10 oktober 2018
Maatschappelijke Naam:ZO Peinture
Benaming in het Frans, sinds 8 oktober 2018
Adres van de maatschappelijke zetel: Rue du Trois Juin 264 Stratenplan
4040 Herstal
Sinds 8 oktober 2018
Telefoonnummer:
0496396745 Sinds 8 oktober 2018
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Vennootschap onder firma
Sinds 8 oktober 2018
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 
Functies
Zaakvoerder Ozmen ,  William  Sinds 8 oktober 2018
Zaakvoerder Zeren ,  Cemil  Sinds 8 oktober 2018
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 22 oktober 2018
 
Eindafwerking (schilderen en behangen)
Sinds 22 oktober 2018
 
 
 
Hoedanigheden
Onderworpen aan BTW
Sinds 8 oktober 2018
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 
Toelatingen
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)
BTW 2008  43.341  -  Schilderen van gebouwen
Sinds 8 oktober 2018
 
 
Financiële gegevens
Maatschappelijk kapitaal 1.000 EUR
Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
 
 
Linken tussen entiteiten
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Externe links
Publicaties Belgisch Staatsblad
Publicaties jaarrekeningen NBB

(1) Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid. De contactgegevens werden gescheiden van de adresgegevens. Hierdoor is het mogelijk dat de begindatum van het contactgegeven niet juist is. Meer info over de correctie vind u hier.

Naar boven   Terug