shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen
Ondernemingsnummer:0708.897.081
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 10 oktober 2018
Begindatum:10 oktober 2018
Maatschappelijke Naam:DPR Lines
Benaming in het Frans, sinds 10 oktober 2018
Adres van de maatschappelijke zetel: Rue de la Giloterie,Vitrival 32 Stratenplan
5070 Fosses-la-Ville
Sinds 10 oktober 2018
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Gewone commanditaire vennootschap
Sinds 10 oktober 2018
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 
Functies
Zaakvoerder Preumont ,  David  Sinds 10 oktober 2018
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 8 november 2018
 
 
 
Hoedanigheden
Onderworpen aan BTW
Sinds 5 november 2018
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 8 november 2018
 
 
Toelatingen
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 8 november 2018
 
 
BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)
BTW 2008  52.230  -  Diensten in verband met de luchtvaart
Sinds 5 november 2018
BTW 2008  51.100  -  Personenvervoer door de lucht
Sinds 5 november 2018
 
 
Financiële gegevens
Maatschappelijk kapitaal 1.500 EUR
Einddatum boekjaar 30 september
 
 
Linken tussen entiteiten
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Externe links
Publicaties Belgisch Staatsblad
Publicaties jaarrekeningen NBB

(1) Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid. De contactgegevens werden gescheiden van de adresgegevens. Hierdoor is het mogelijk dat de begindatum van het contactgegeven niet juist is. Meer info over de correctie vind u hier.

Naar boven   Terug