shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0711.861.224
Status:Actief
Rechtstoestand: Opening faillissement
Sinds 5 september 2022
Begindatum:18 oktober 2018
Naam:PALOU
Naam in het Frans, sinds 18 oktober 2018
Adres van de zetel: Quai de-Gaulle 11   bus 11
4020 Liège
Sinds 18 oktober 2018
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (1)
Sinds 18 oktober 2018
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Zaakvoerder (2) Droogmans ,  Pascale  Sinds 18 oktober 2018
Curator (aanstelling door rechtbanken) Winkin ,  Laurent  Sinds 5 september 2022
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 15 november 2018
 
 
 

Hoedanigheden

Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 15 november 2018
 
 

Toelatingen

Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 15 november 2018
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering maart
Einddatum boekjaar 30 september
Begindatum uitzonderlijk boekjaar16 oktober 2018
Einddatum uitzonderlijk boekjaar30 september 2020
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Activiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)

(1)Overeenkomstig de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, moet de rechtsvorm "Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid", sinds 1 januari 2020, gelezen worden als "Besloten Vennootschap".

(2)Overeenkomstig de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, moet de functie "Zaakvoerder", sinds 1 januari 2020 , gelezen worden als "Bestuurder".


Naar boven   Terug