shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen
Ondernemingsnummer:0712.744.815
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 31 oktober 2018
Begindatum:31 oktober 2018
Maatschappelijke Naam:LMD RENOVE
Benaming in het Frans, sinds 31 oktober 2018
Adres van de maatschappelijke zetel: Avenue Edouard Cordonnier 214 Stratenplan
4800 Verviers
Sinds 31 oktober 2018
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Sinds 31 oktober 2018
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 
Functies
Zaakvoerder Dinon ,  Dimitri  Sinds 31 oktober 2018
Zaakvoerder El Moumni ,  Karim  Sinds 31 oktober 2018
Zaakvoerder Flandre ,  Jessica  Sinds 31 oktober 2018
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 20 november 2018
 
Stukadoor, cementeer-en dekvloeractiviteiten
Sinds 20 november 2018
 
Tegel-, marmer en natuursteenactiviteiten
Sinds 20 november 2018
 
Elektrotechniek
Sinds 20 november 2018
 
 
 
Hoedanigheden
Werkgever RSZ
Sinds 5 november 2018
Onderworpen aan BTW
Sinds 13 november 2018
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 20 november 2018
 
 
Toelatingen
Beroepsbekwaamheid stukadoor/cementeer/dekvloeractiviteiten
Sinds 20 november 2018
Beroepsbekwaamheid tegel-,marmer- en natuursteenactiviteiten
Sinds 20 november 2018
Beroepsbekwaamheid elektrotechnieken
Sinds 20 november 2018
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 20 november 2018
Erkenning als aannemer van werken
 
 
BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)
BTW 2008  43.996  -  Chapewerken
Sinds 13 november 2018
BTW 2008  43.211  -  Elektrotechnische installatiewerken aan gebouwen
Sinds 13 november 2018
BTW 2008  43.212  -  Elektrotechnische installatiewerken, uitgezonderd aan gebouwen
Sinds 13 november 2018
BTW 2008  43.310  -  Stukadoorswerk
Sinds 13 november 2018
BTW 2008  43.331  -  Plaatsen van vloer- en wandtegels
Sinds 13 november 2018
BTW 2008  46.130  -  Handelsbemiddeling in hout en bouwmaterialen
Sinds 13 november 2018
 
 
RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)
RSZ2008  43.996 -  Chapewerken
Sinds 5 november 2018
 
 
Financiële gegevens
Maatschappelijk kapitaal 18.600 EUR
Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
Begindatum uitzonderlijk boekjaar30 oktober 2018
Einddatum uitzonderlijk boekjaar31 december 2019
 
 
Linken tussen entiteiten
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Externe links
Publicaties Belgisch Staatsblad
Publicaties jaarrekeningen NBB
Werkgeversrepertorium

(1) Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid. De contactgegevens werden gescheiden van de adresgegevens. Hierdoor is het mogelijk dat de begindatum van het contactgegeven niet juist is. Meer info over de correctie vind u hier.

Naar boven   Terug