shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0712.957.027
Status:Actief
Rechtstoestand: Opening faillissement
Sinds 12 januari 2023
Begindatum:8 november 2018
Naam:IDEAL CONCEPT
Naam in het Frans, sinds 8 november 2018
Adres van de zetel: Rue Grande 116
5500 Dinant
Sinds 22 juli 2022
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (1)
Sinds 8 november 2018
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Zaakvoerder Anjum ,  Nadeem  Sinds 1 november 2021
Curator (aanstelling door rechtbanken) Valange ,  Olivier  Sinds 12 januari 2023
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 20 mei 2019
 
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 23 april 2019
Onderworpen aan btw
Sinds 1 december 2018
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 20 mei 2019
 
 

Toelatingen

Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 20 mei 2019
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(2)

Btw 2008  41.201  -  Algemene bouw van residentiële gebouwen
Sinds 17 november 2018
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(2)

RSZ2008  47.716 -  Detailhandel in dames-, heren-, baby- en kinderboven- en onderkleding en kledingaccessoires in gespecialiseerde winkels (algemeen assortiment)
Sinds 23 april 2019
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering januari
Einddatum boekjaar 31 december
Begindatum uitzonderlijk boekjaar6 november 2018
Einddatum uitzonderlijk boekjaar31 december 2019
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
Werkgeversrepertorium

(1)Sinds 1 januari 2020 moeten de termen "Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid" worden gelezen als zijnde "Besloten Vennootschap" en dit in afwachting van het aanpassen van de statuten conform het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV).

(2)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug