shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0713.557.437
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 14 november 2018
Begindatum:14 november 2018
Naam:Le Retour du Savon
Naam in het Frans, sinds 14 november 2018
Adres van de zetel: Chaussée de Liège(AMP) 110   bus A/11
4540 Amay
Sinds 14 november 2018
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (1)
Sinds 14 november 2018
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Zaakvoerder (2) Leroy ,  Valérie  Sinds 14 november 2018
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 19 november 2018
 
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 8 april 2019
Onderworpen aan btw
Sinds 14 november 2018
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 26 november 2018
 
 

Toelatingen

Ambachtsman
Sinds 16 maart 2021
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 19 november 2018
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(3)

Btw 2008  20.411  -  Vervaardiging van zeep en wasmiddelen
Sinds 14 november 2018
Btw 2008  47.750  -  Detailhandel in cosmetica en toiletartikelen in gespecialiseerde winkels
Sinds 14 november 2018
Btw 2008  47.910  -  Detailhandel via postorderbedrijven of via internet
Sinds 14 november 2018
Btw 2008  85.599  -  Overige vormen van onderwijs
Sinds 14 november 2018
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(3)

RSZ2008  20.411 -  Vervaardiging van zeep en wasmiddelen
Sinds 8 april 2019
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
Begindatum uitzonderlijk boekjaar14 november 2018
Einddatum uitzonderlijk boekjaar31 december 2019
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
Werkgeversrepertorium

(1)Sinds 1 januari 2020 moeten de termen "Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid" worden gelezen als zijnde "Besloten Vennootschap" en dit in afwachting van het aanpassen van de statuten conform het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV).

(2)Overeenkomstig de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, moet de term "Zaakvoerder" vanaf 1 januari 2020, gelezen worden als "Bestuurder".

(3)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug