shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen
Ondernemingsnummer:0713.558.328
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 14 november 2018
Begindatum:14 november 2018
Maatschappelijke Naam:Mobil' ô pieds Parizot-Cavrot
Benaming in het Frans, sinds 14 november 2018
Afkorting: Mobil' ô pieds
Benaming in het Frans, sinds 14 november 2018
Commerciële Naam:Mobil' ô pieds
Benaming in het Frans, sinds 14 november 2018
Adres van de maatschappelijke zetel: Fond du Fourneau 3 Stratenplan  bus A
4570 Marchin
Sinds 14 november 2018
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Gewone commanditaire vennootschap
Sinds 14 november 2018
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 
Functies
Zaakvoerder Parizot ,  Michèle  Sinds 14 november 2018
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Leurhandel
Sinds 13 december 2018
 
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 13 december 2018
 
 
 
Hoedanigheden
Onderworpen aan BTW
Sinds 13 december 2018
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 13 december 2018
 
 
Toelatingen
Machtiging ambulante activiteiten
Sinds 13 december 2018
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 13 december 2018
 
 
BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)
BTW 2008  86.905  -  Ambulante revalidatieactiviteiten
Sinds 13 december 2018
BTW 2008  47.890  -  Markt- en straathandel in andere artikelen
Sinds 13 december 2018
BTW 2008  96.022  -  Schoonheidsverzorging
Sinds 13 december 2018
 
 
Financiële gegevens
Maatschappelijk kapitaal 200 EUR
Jaarvergadering mei
Einddatum boekjaar 31 december
 
 
Linken tussen entiteiten
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Externe links
Publicaties Belgisch Staatsblad
Publicaties jaarrekeningen NBB

(1) Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid. De contactgegevens werden gescheiden van de adresgegevens. Hierdoor is het mogelijk dat de begindatum van het contactgegeven niet juist is. Meer info over de correctie vind u hier.

Naar boven   Terug