shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen
Ondernemingsnummer:0713.606.135
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 16 november 2018
Begindatum:16 november 2018
Maatschappelijke Naam:FIDUCIAIRE H.P.H. & PARTNERS
Benaming in het Frans, sinds 16 november 2018
Afkorting: FIDUCIAIRE H.P.H.
Benaming in het Frans, sinds 16 november 2018
Adres van de maatschappelijke zetel: Rue Prince Albert 1 Stratenplan
4840 Welkenraedt
Sinds 16 november 2018
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Sinds 16 november 2018
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 
Functies
Er zijn 10 functiehouders voor deze entiteit. Toon de functiehouders.
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Hoedanigheden
Werkgever RSZ
Sinds 1 januari 2019
Onderworpen aan BTW
Sinds 16 november 2018
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 22 november 2018
 
 
Toelatingen
Erkend door het Beroepsinstituut van erkende Boekhouders en Fiscalisten (BIBF)
Sinds 10 december 2018
 
 
BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)
BTW 2008  69.202  -  Boekhouders en boekhouders-fiscalisten
Sinds 16 november 2018
 
 
RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)
RSZ2008  69.202 -  Boekhouders en boekhouders-fiscalisten
Sinds 1 januari 2019
 
 
Financiële gegevens
Maatschappelijk kapitaal 80.000 EUR
Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
Begindatum uitzonderlijk boekjaar13 november 2018
Einddatum uitzonderlijk boekjaar31 december 2019
 
 
Linken tussen entiteiten
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Externe links
Publicaties Belgisch Staatsblad
Publicaties jaarrekeningen NBB
Werkgeversrepertorium

(1) Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid. De contactgegevens werden gescheiden van de adresgegevens. Hierdoor is het mogelijk dat de begindatum van het contactgegeven niet juist is. Meer info over de correctie vind u hier.

Naar boven   Terug