shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen
Ondernemingsnummer:0713.632.562
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 16 november 2018
Begindatum:16 november 2018
Maatschappelijke Naam:CÉDRIC VANDERSCHAEGHE CONSTRUCTION
Benaming in het Frans, sinds 16 november 2018
Adres van de maatschappelijke zetel: Route de Trois-Ponts 38 Stratenplan
4970 Stavelot
Sinds 16 november 2018
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Sinds 16 november 2018
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 
Functies
Zaakvoerder Vanderschaeghe ,  Cedric  Sinds 16 november 2018
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 22 november 2018
 
Ruwbouw
Sinds 22 november 2018
 
 
 
Hoedanigheden
Werkgever RSZ
Sinds 5 februari 2019
Onderworpen aan BTW
Sinds 1 december 2018
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 22 november 2018
 
 
Toelatingen
Beroepsbekwaamheid activiteiten op het gebied van ruwbouw
Sinds 22 november 2018
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 22 november 2018
Erkenning als aannemer van werken
 
 
BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)
BTW 2008  41.201  -  Algemene bouw van residentiële gebouwen
Sinds 16 november 2018
BTW 2008  43.390  -  Overige werkzaamheden in verband met de afwerking van gebouwen
Sinds 16 november 2018
BTW 2008  43.995  -  Restaureren van bouwwerken
Sinds 16 november 2018
 
 
RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)
RSZ2008  43.994 -  Uitvoeren van metsel- en voegwerken
Sinds 5 februari 2019
 
 
Financiële gegevens
Maatschappelijk kapitaal 40.000 EUR
Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
Begindatum uitzonderlijk boekjaar1 oktober 2018
Einddatum uitzonderlijk boekjaar31 december 2019
 
 
Linken tussen entiteiten
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Externe links
Publicaties Belgisch Staatsblad
Publicaties jaarrekeningen NBB
Werkgeversrepertorium

(1) Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid. De contactgegevens werden gescheiden van de adresgegevens. Hierdoor is het mogelijk dat de begindatum van het contactgegeven niet juist is. Meer info over de correctie vind u hier.

Naar boven   Terug