shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen
Ondernemingsnummer:0713.676.906
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 19 november 2018
Begindatum:19 november 2018
Maatschappelijke Naam:DE CONINCK SCS
Benaming in het Frans, sinds 19 november 2018
Adres van de maatschappelijke zetel: Rue de l'Orjo(JB) 78 Stratenplan  bus 2
5100 Namur
Sinds 19 november 2018
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Gewone commanditaire vennootschap
Sinds 19 november 2018
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 
Functies
Persoon belast met dagelijks bestuur De Coninck ,  Alain  Sinds 19 november 2018
Zaakvoerder De Coninck ,  Alain  Sinds 19 november 2018
Zaakvoerder De Coninck ,  Préscilla  Sinds 19 november 2018
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 20 december 2018
 
Installatie (CV, klimaat, gas en sanitair)
Sinds 20 december 2018
 
Elektrotechniek
Sinds 20 december 2018
 
 
 
Hoedanigheden
Werkgever RSZ
Sinds 1 maart 2019
Onderworpen aan BTW
Sinds 19 november 2018
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 20 december 2018
 
 
Toelatingen
Beroepsbekwaamheid elektrotechnieken
Sinds 10 december 2018
Beroepsbekw. centrale verwarm. klimaatregeling, gas,sanitair
Sinds 10 december 2018
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 10 december 2018
 
 
BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)
BTW 2008  49.410  -  Goederenvervoer over de weg, m.u.v. verhuisbedrijven
Sinds 19 november 2018
 
 
RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)
RSZ2008  53.200 -  Overige posterijen en koeriers
Sinds 1 maart 2019
 
 
Financiële gegevens
Maatschappelijk kapitaal 1.000 EUR
Jaarvergadering december
Einddatum boekjaar 30 juni
 
 
Linken tussen entiteiten
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Externe links
Publicaties Belgisch Staatsblad
Publicaties jaarrekeningen NBB
Werkgeversrepertorium

(1) Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid. De contactgegevens werden gescheiden van de adresgegevens. Hierdoor is het mogelijk dat de begindatum van het contactgegeven niet juist is. Meer info over de correctie vind u hier.

Naar boven   Terug