shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0713.676.906
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 19 november 2018
Begindatum:19 november 2018
Naam:DE CONINCK SCS
Naam in het Frans, sinds 19 november 2018
Adres van de zetel: Rue Jean de Dampierre(JB) 7   bus 32
5100 Namur
Sinds 3 april 2023
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Gewone commanditaire vennootschap (1)
Sinds 19 november 2018
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Bestuurder De Coninck ,  Laurent  Sinds 3 april 2023
Persoon belast met dagelijks bestuur De Coninck ,  Alain  Sinds 19 november 2018
Zaakvoerder De Coninck ,  Alain  Sinds 19 november 2018
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 20 december 2018
 
Installatie (CV, klimaat, gas en sanitair)
Sinds 20 december 2018
 
Elektrotechniek
Sinds 20 december 2018
 
 
 

Hoedanigheden

Onderworpen aan btw
Sinds 19 november 2018
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 20 december 2018
 
 

Toelatingen

Beroepsbekwaamheid elektrotechnieken
Sinds 10 december 2018
Beroepsbekw. centrale verwarm. klimaatregeling, gas,sanitair
Sinds 10 december 2018
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 10 december 2018
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(2)

Btw 2008  49.410  -  Goederenvervoer over de weg, m.u.v. verhuisbedrijven
Sinds 19 november 2018
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering december
Einddatum boekjaar 30 juni
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)

(1)Sinds 1 januari 2020 moeten de termen "Gewone commanditaire vennootschap" worden gelezen als zijnde "Commanditaire vennootschap" en dit in afwachting van het aanpassen van de statuten conform het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV).

(2)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug