shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0713.688.188
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 19 november 2018
Begindatum:19 november 2018
Naam:JARDIN IDÉAL
Naam in het Frans, sinds 19 november 2018
Adres van de zetel: Chaussée de Liège 54
5360 Hamois
Sinds 19 november 2018
Telefoonnummer:
+32474438838 Sinds 19 november 2018
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail:
jardin.ideal.maxime-rodrique@hotmail.comSinds 19 november 2018
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (1)
Sinds 19 november 2018
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Zaakvoerder (2) Rodrique ,  Maxime  Sinds 19 november 2018
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 4 december 2018
 
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 1 januari 2019
Onderworpen aan btw
Sinds 19 november 2018
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 4 december 2018
 
 

Toelatingen

Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 4 december 2018
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(3)

Btw 2008  81.300  -  Landschapsverzorging
Sinds 19 november 2018
Btw 2008  01.191  -  Teelt van bloemen
Sinds 19 november 2018
Btw 2008  01.240  -  Teelt van pit- en steenvruchten
Sinds 19 november 2018
Btw 2008  02.100  -  Bosbouw
Sinds 19 november 2018
Btw 2008  77.310  -  Verhuur en lease van landbouwmachines en -werktuigen
Sinds 19 november 2018
Btw 2008  93.299  -  Overige recreatie- en ontspanningsactiviteiten, n.e.g.
Sinds 19 november 2018
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(3)

RSZ2008  81.300 -  Landschapsverzorging
Sinds 1 januari 2019
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
Begindatum uitzonderlijk boekjaar16 november 2018
Einddatum uitzonderlijk boekjaar31 december 2019
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
Werkgeversrepertorium

(1)Sinds 1 januari 2020 moeten de termen "Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid" worden gelezen als zijnde "Besloten Vennootschap" en dit in afwachting van het aanpassen van de statuten conform het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV).

(2)Overeenkomstig de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, moet de term "Zaakvoerder" vanaf 1 januari 2020, gelezen worden als "Bestuurder".

(3)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug