shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen
Ondernemingsnummer:0713.704.026
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 20 november 2018
Begindatum:20 november 2018
Maatschappelijke Naam:THINK BIG
Benaming in het Frans, sinds 20 november 2018
Adres van de maatschappelijke zetel: Avenue de l'Observatoire 158 Stratenplan  bus 32
4000 Liège
Sinds 20 november 2018
Telefoonnummer:
0475/25.08.72 Sinds 20 november 2018
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail:
contact@ansobraine.beSinds 20 november 2018
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Sinds 20 november 2018
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 
Functies
Zaakvoerder Braine ,  Anne-Sophie  Sinds 20 november 2018
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 21 november 2018
 
 
 
Hoedanigheden
Werkgever RSZ
Sinds 15 januari 2019
Onderworpen aan BTW
Sinds 20 november 2018
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 21 november 2018
 
 
Toelatingen
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 21 november 2018
 
 
BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)
BTW 2008  68.322  -  Beheer van niet-residentieel onroerend goed voor een vast bedrag of op contractbasis
Sinds 20 november 2018
 
 
RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)
RSZ2008  70.220 -  Overige adviesbureaus op het gebied van bedrijfsbeheer; adviesbureaus op het gebied van bedrijfsvoering
Sinds 15 januari 2019
 
 
Financiële gegevens
Maatschappelijk kapitaal 18.550 EUR
Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
Begindatum uitzonderlijk boekjaar14 november 2018
Einddatum uitzonderlijk boekjaar31 december 2018
 
 
Linken tussen entiteiten
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Externe links
Publicaties Belgisch Staatsblad
Publicaties jaarrekeningen NBB
Werkgeversrepertorium

(1) Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid. De contactgegevens werden gescheiden van de adresgegevens. Hierdoor is het mogelijk dat de begindatum van het contactgegeven niet juist is. Meer info over de correctie vind u hier.

Naar boven   Terug