shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen
Ondernemingsnummer:0713.718.872
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 20 november 2018
Begindatum:20 november 2018
Maatschappelijke Naam:DEFOURNY & TRIFFOY
Benaming in het Frans, sinds 20 november 2018
Afkorting: D&T
Benaming in het Frans, sinds 20 november 2018
Adres van de maatschappelijke zetel: Rue Albert-Ier, Nov. 48 Stratenplan
5380 Fernelmont
Sinds 20 november 2018
Telefoonnummer:
0494/85.79.03 Sinds 20 november 2018
0498/73.38.72 Sinds 20 november 2018
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Sinds 20 november 2018
Aantal vestigingseenheden (VE): 2  Lijst VE - Gegevens en activiteiten per VE
 
 
Functies
Zaakvoerder Defourny ,  Romain  Sinds 20 november 2018
Zaakvoerder Triffoy ,  Martin  Sinds 20 november 2018
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Hoedanigheden
Onderworpen aan BTW
Sinds 20 november 2018
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 23 november 2018
 
 
Toelatingen
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)
BTW 2008  71.122  -  Landmeters
Sinds 20 november 2018
 
 
Financiële gegevens
Maatschappelijk kapitaal 18.600 EUR
Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
Begindatum uitzonderlijk boekjaar16 november 2018
Einddatum uitzonderlijk boekjaar31 december 2019
 
 
Linken tussen entiteiten
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Externe links
Publicaties Belgisch Staatsblad
Publicaties jaarrekeningen NBB

(1) Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid. 



De contactgegevens werden gescheiden van de adresgegevens. Hierdoor is het mogelijk dat de begindatum van het contactgegeven niet juist is. Meer info over de correctie vind u hier.

Naar boven   Terug