shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0713.747.873
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 21 november 2018
Begindatum:21 november 2018
Naam:GLOBATEL
Naam in het Frans, sinds 16 november 2018
Adres van de zetel: Rue Hauzeur de Simony 3
4800 Verviers
Sinds 16 november 2018
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Gewone commanditaire vennootschap (1)
Sinds 16 november 2018
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Zaakvoerder Félix ,  Bruno  Sinds 16 november 2018
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 20 december 2018
 
 
 

Hoedanigheden

Onderworpen aan btw
Sinds 1 december 2018
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 20 december 2018
 
 

Toelatingen

Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 20 december 2018
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(2)

Btw 2008  62.010  -  Ontwerpen en programmeren van computerprogramma's
Sinds 19 november 2018
Btw 2008  62.020  -  Computerconsultancy-activiteiten
Sinds 19 november 2018
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)

(1)Sinds 1 januari 2020 moeten de termen "Gewone commanditaire vennootschap" worden gelezen als zijnde "Commanditaire vennootschap" en dit in afwachting van het aanpassen van de statuten conform het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV).

(2)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug