shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0713.873.082
Status:Actief
Rechtstoestand: Opening faillissement
Sinds 13 november 2023
Begindatum:26 november 2018
Naam:NORBERT LIEGEOIS
Naam in het Frans, sinds 26 november 2018
Adres van de zetel: Rue Lileutige 105
4140 Sprimont
Sinds 1 september 2020
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Gewone commanditaire vennootschap (1)
Sinds 26 november 2018
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Zaakvoerder Liégeois ,  Norbert  Sinds 26 november 2018
Curator (aanstelling door rechtbanken) Decharneux ,  Joëlle  Sinds 13 november 2023
Curator (aanstelling door rechtbanken) Evrard ,  Sandrine  Sinds 13 november 2023
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 8 januari 2019
 
Ruwbouw
Sinds 8 januari 2019
 
Stukadoor, cementeer-en dekvloeractiviteiten
Sinds 8 januari 2019
 
 
 

Hoedanigheden

Onderworpen aan btw
Sinds 26 november 2018
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 8 januari 2019
 
 

Toelatingen

Beroepsbekwaamheid stukadoor/cementeer/dekvloeractiviteiten
Sinds 8 januari 2019
Beroepsbekwaamheid activiteiten op het gebied van ruwbouw
Sinds 8 januari 2019
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 8 januari 2019
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(2)

Btw 2008  43.299  -  Overige bouwinstallatie, n.e.g.
Sinds 26 november 2018
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering november
Einddatum boekjaar 30 juni
Begindatum uitzonderlijk boekjaar26 november 2018
Einddatum uitzonderlijk boekjaar30 juni 2020
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)

(1)Overeenkomstig de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, moet de rechtsvorm "Gewone commanditaire vennootschap", sinds 1 januari 2020, gelezen worden als "Commanditaire vennootschap".

(2)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug