shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen
Ondernemingsnummer:0713.984.336
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 28 november 2018
Begindatum:28 november 2018
Maatschappelijke Naam:TRAM LIÈGE MAINTENANCE
Benaming in het Frans, sinds 28 november 2018
Adres van de maatschappelijke zetel: Grand'Route 71 Stratenplan
4367 Crisnée
Sinds 28 november 2018
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Naamloze vennootschap
Sinds 28 november 2018
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 
Functies
Bestuurder Calles de Pablos ,  Iker  Sinds 28 november 2018
Bestuurder Fuica Larranaga ,  Martin  Sinds 28 november 2018
Bestuurder Kuntz ,  Jean-Marc  Sinds 28 november 2018
Bestuurder Majoral ,  Pierre  Sinds 28 november 2018
Bestuurder Urretabizkaia Arrieta ,  Inigo  Sinds 28 november 2018
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Vrijstelling niet - KMO
Sinds 6 december 2018
Vrijstelling
Sinds 6 december 2018
 
 
Hoedanigheden
Onderworpen aan BTW
Sinds 1 december 2018
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 6 december 2018
 
 
Toelatingen
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)
BTW 2008  33.170  -  Reparatie en onderhoud van andere transportmiddelen
Sinds 28 november 2018
 
 
Financiële gegevens
Maatschappelijk kapitaal 61.500 EUR
Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
Begindatum uitzonderlijk boekjaar27 november 2018
Einddatum uitzonderlijk boekjaar31 december 2019
 
 
Linken tussen entiteiten
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Externe links
Publicaties Belgisch Staatsblad
Publicaties jaarrekeningen NBB

(1) Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid. De contactgegevens werden gescheiden van de adresgegevens. Hierdoor is het mogelijk dat de begindatum van het contactgegeven niet juist is. Meer info over de correctie vind u hier.

Naar boven   Terug