shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0714.911.873
Status:Actief
Rechtstoestand: Opening faillissement
Sinds 7 juni 2022
Begindatum:29 november 2018
Naam:MAISON BENELUX MB
Naam in het Frans, sinds 29 november 2018
Adres van de zetel: Rue Emile-Vandervelde 21
4000 Liège
Sinds 29 november 2018

Doorgehaald adres sinds 19 december 2022(1)
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (2)
Sinds 29 november 2018
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Zaakvoerder (3) Ameur ,  Mourad  Sinds 29 november 2018
Curator (aanstelling door rechtbanken) Davin ,  Raphaël  Sinds 7 juni 2022
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 29 november 2018
 
 
 

Hoedanigheden

Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 29 november 2018
 
 

Toelatingen

Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 29 november 2018
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(4)

Btw 2008  46.180  -  Handelsbemiddeling gespecialiseerd in andere goederen
Sinds 1 oktober 2021
Btw 2008  46.190  -  Handelsbemiddeling in goederen, algemeen assortiment
Sinds 1 oktober 2021
Btw 2008  46.699  -  Groothandel in andere machines en werktuigen, n.e.g.
Sinds 1 oktober 2021
Btw 2008  70.220  -  Overige adviesbureaus op het gebied van bedrijfsbeheer; adviesbureaus op het gebied van bedrijfsvoering
Sinds 1 april 2019
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
Begindatum uitzonderlijk boekjaar28 november 2018
Einddatum uitzonderlijk boekjaar31 december 2019
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)

(1)De doorhaling van een adres geeft aan dat de entiteit, de vestigingseenheid of het bijkantoor zich niet meer bevindt op het ingeschreven adres.

(2)Sinds 1 januari 2020 moeten de termen "Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid" worden gelezen als zijnde "Besloten Vennootschap" en dit in afwachting van het aanpassen van de statuten conform het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV).

(3)Overeenkomstig de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, moet de term "Zaakvoerder" vanaf 1 januari 2020, gelezen worden als "Bestuurder".

(4)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug