shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen
Ondernemingsnummer:0714.913.952
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 29 november 2018
Begindatum:29 november 2018
Maatschappelijke Naam:ETUDE NOTARIALE DE LOUVEIGNE, société notariale
Benaming in het Frans, sinds 29 november 2018
Afkorting: ETUDE NOTARIALE DE LOUVEIGNE
Benaming in het Frans, sinds 29 november 2018
Adres van de maatschappelijke zetel: Rue du Pérréon(LVG) 19 Stratenplan
4141 Sprimont
Sinds 29 november 2018
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Sinds 29 november 2018
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 
Functies
Er zijn 6 functiehouders voor deze entiteit. Toon de functiehouders.
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Hoedanigheden
Werkgever RSZ
Sinds 1 januari 2019
Onderworpen aan BTW
Sinds 1 februari 2019
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 19 december 2018
 
 
Toelatingen
Erkend door de Nationale Kamer van Notarissen (NKN)
Sinds 1 januari 2019
 
 
BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)
BTW 2008  69.102  -  Activiteiten van notarissen
Sinds 1 januari 2019
 
 
RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)
RSZ2008  69.102 -  Activiteiten van notarissen
Sinds 1 januari 2019
 
 
Financiële gegevens
Maatschappelijk kapitaal 18.600 EUR
Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
Begindatum uitzonderlijk boekjaar29 november 2018
Einddatum uitzonderlijk boekjaar31 december 2019
 
 
Linken tussen entiteiten
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Externe links
Publicaties Belgisch Staatsblad
Publicaties jaarrekeningen NBB
Werkgeversrepertorium

(1) Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid. De contactgegevens werden gescheiden van de adresgegevens. Hierdoor is het mogelijk dat de begindatum van het contactgegeven niet juist is. Meer info over de correctie vind u hier.

Naar boven   Terug