shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0714.920.088
Status:Actief
Rechtstoestand: Opening faillissement
Sinds 18 september 2023
Begindatum:29 november 2018
Naam:M. ERNEST
Naam in het Frans, sinds 29 november 2018
Adres van de zetel: Hameau de Kin 6
4920 Aywaille
Sinds 3 februari 2023
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (1)
Sinds 29 november 2018
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Zaakvoerder (2) Ernest ,  Malory  Sinds 29 november 2018
Curator (aanstelling door rechtbanken) Baudinet ,  Laurie  Sinds 18 september 2023
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 7 december 2018
 
 
 

Hoedanigheden

Onderworpen aan btw
Sinds 1 december 2018
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 7 december 2018
 
 

Toelatingen

Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 7 december 2018
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(3)

Btw 2008  37.000  -  Afvalwaterafvoer
Sinds 29 november 2018
Btw 2008  42.120  -  Bouw van boven- en ondergrondse spoorwegen
Sinds 29 november 2018
Btw 2008  42.212  -  Bouw van rioleringen
Sinds 29 november 2018
Btw 2008  42.919  -  Waterbouw, m.u.v. baggerwerken
Sinds 29 november 2018
Btw 2008  43.999  -  Overige gespecialiseerde bouwwerkzaamheden
Sinds 29 november 2018
Btw 2008  68.201  -  Verhuur en exploitatie van eigen of geleasd residentieel onroerend goed, exclusief sociale woningen
Sinds 29 november 2018
Btw 2008  68.203  -  Verhuur en exploitatie van eigen of geleasd niet-residentieel onroerend goed, exclusief terreinen
Sinds 29 november 2018
Btw 2008  70.220  -  Overige adviesbureaus op het gebied van bedrijfsbeheer; adviesbureaus op het gebied van bedrijfsvoering
Sinds 29 november 2018
Btw 2008  77.291  -  Verhuur en lease van machines, apparatuur en handgereedschap voor doe-het-zelvers
Sinds 29 november 2018
Btw 2008  77.310  -  Verhuur en lease van landbouwmachines en -werktuigen
Sinds 29 november 2018
Btw 2008  77.320  -  Verhuur en lease van machines en installaties voor de bouwnijverheid en de weg- en waterbouw
Sinds 29 november 2018
Btw 2008  81.300  -  Landschapsverzorging
Sinds 29 november 2018
Btw 2008  82.110  -  Diverse administratieve activiteiten ten behoeve van kantoren
Sinds 29 november 2018
Btw 2008  82.190  -  Fotokopiëren, documentvoorbereiding en andere gespecialiseerde ondersteunende activiteiten ten behoeve van kantoren
Sinds 29 november 2018
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering mei
Einddatum boekjaar 31 december
Begindatum uitzonderlijk boekjaar1 november 2018
Einddatum uitzonderlijk boekjaar31 december 2019
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)

(1)Sinds 1 januari 2020 moeten de termen "Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid" worden gelezen als zijnde "Besloten Vennootschap" en dit in afwachting van het aanpassen van de statuten conform het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV).

(2)Overeenkomstig de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, moet de term "Zaakvoerder" vanaf 1 januari 2020, gelezen worden als "Bestuurder".

(3)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug