shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen
Ondernemingsnummer:0714.942.755
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 30 november 2018
Begindatum:30 november 2018
Maatschappelijke Naam:LUDOVIC ZARRO
Benaming in het Frans, sinds 30 november 2018
Adres van de maatschappelijke zetel: Rue Simon-Remy, Soye 14 Stratenplan
5150 Floreffe
Sinds 30 november 2018
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail:
zarro.ludovic@gmail.comSinds 30 november 2018
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Sinds 30 november 2018
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 
Functies
Persoon belast met dagelijks bestuur Dieudonné ,  Aurélie  Sinds 30 november 2018
Zaakvoerder Zarro ,  Ludovic  Sinds 30 november 2018
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 3 december 2018
 
Ruwbouw
Sinds 3 december 2018
 
Stukadoor, cementeer-en dekvloeractiviteiten
Sinds 3 december 2018
 
Tegel-, marmer en natuursteenactiviteiten
Sinds 3 december 2018
 
Dakdekker en waterdichtmaken
Sinds 3 december 2018
 
Plaatsen/herstellen van schrijnwerk - glazenmaker
Sinds 3 december 2018
 
Algemeen schrijnwerk
Sinds 3 december 2018
 
Eindafwerking (schilderen en behangen)
Sinds 3 december 2018
 
Elektrotechniek
Sinds 3 december 2018
 
Algemeen aannemer
Sinds 3 december 2018
 
 
 
Hoedanigheden
Werkgever RSZ
Sinds 1 januari 2019
Onderworpen aan BTW
Sinds 1 december 2018
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 3 december 2018
 
 
Toelatingen
Beroepsbek.plaatsen/herstellen van schrijnwerk - glazenmaker
Sinds 3 december 2018
Beroepsbekwaamheid stukadoor/cementeer/dekvloeractiviteiten
Sinds 3 december 2018
Sectorale beroepsbekwaamheid algemeen schrijnwerk
Sinds 3 december 2018
Beroepsbekwaamheid tegel-,marmer- en natuursteenactiviteiten
Sinds 3 december 2018
Beroepsbekwaamheid activiteiten op het gebied van ruwbouw
Sinds 3 december 2018
Beroepsbekwaamheid algemeen aannemer in de bouwsector
Sinds 3 december 2018
Beroepsbekwaamheid eindafwerking in de bouwsector
Sinds 3 december 2018
Beroepsbekwaamheid dakdekking en waterdichtmaking
Sinds 3 december 2018
Beroepsbekwaamheid elektrotechnieken
Sinds 3 december 2018
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 3 december 2018
 
 
BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)
BTW 2008  41.201  -  Algemene bouw van residentiële gebouwen
Sinds 30 november 2018
BTW 2008  43.212  -  Elektrotechnische installatiewerken, uitgezonderd aan gebouwen
Sinds 30 november 2018
BTW 2008  43.320  -  Schrijnwerk
Sinds 30 november 2018
 
 
RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)
RSZ2008  41.201 -  Algemene bouw van residentiële gebouwen
Sinds 1 januari 2019
 
 
Financiële gegevens
Maatschappelijk kapitaal 18.600 EUR
Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
Begindatum uitzonderlijk boekjaar1 oktober 2018
Einddatum uitzonderlijk boekjaar31 december 2019
 
 
Linken tussen entiteiten
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Externe links
Publicaties Belgisch Staatsblad
Publicaties jaarrekeningen NBB
Werkgeversrepertorium

(1) Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid. De contactgegevens werden gescheiden van de adresgegevens. Hierdoor is het mogelijk dat de begindatum van het contactgegeven niet juist is. Meer info over de correctie vind u hier.

Naar boven   Terug