shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen
Ondernemingsnummer:0715.409.246
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 3 december 2018
Begindatum:3 december 2018
Maatschappelijke Naam:RETAIL EXPERTISE
Benaming in het Frans, sinds 3 december 2018
Adres van de maatschappelijke zetel: Rue des Dalhias(BU) 16 Stratenplan
5004 Namur
Sinds 3 december 2018
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Sinds 3 december 2018
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 
Functies
Zaakvoerder Hamadouche ,  Toni  Sinds 3 december 2018
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 13 december 2018
 
 
 
Hoedanigheden
Onderworpen aan BTW
Sinds 3 december 2018
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 20 december 2018
 
 
Toelatingen
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 13 december 2018
 
 
BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)
BTW 2008  70.220  -  Overige adviesbureaus op het gebied van bedrijfsbeheer; adviesbureaus op het gebied van bedrijfsvoering
Sinds 3 december 2018
BTW 2008  82.990  -  Overige zakelijke dienstverlening, n.e.g.
Sinds 3 december 2018
 
 
Financiële gegevens
Maatschappelijk kapitaal 18.600 EUR
Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
Begindatum uitzonderlijk boekjaar3 december 2018
Einddatum uitzonderlijk boekjaar31 december 2019
 
 
Linken tussen entiteiten
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Externe links
Publicaties Belgisch Staatsblad
Publicaties jaarrekeningen NBB

(1) Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid. De contactgegevens werden gescheiden van de adresgegevens. Hierdoor is het mogelijk dat de begindatum van het contactgegeven niet juist is. Meer info over de correctie vind u hier.

Naar boven   Terug