shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen
Ondernemingsnummer:0715.519.510
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 5 december 2018
Begindatum:5 december 2018
Maatschappelijke Naam:3DONLINE
Benaming in het Frans, sinds 5 december 2018
Adres van de maatschappelijke zetel: Rue des Glaces Nationales(AUV) 169 Stratenplan
5060 Sambreville
Sinds 5 december 2018
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Naamloze vennootschap
Sinds 5 december 2018
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 
Functies
Bestuurder Bassem ,  Serge  Sinds 5 december 2018
Bestuurder Gillain ,  Vincent  Sinds 5 december 2018
Gedelegeerd bestuurder Gillain ,  Vincent  Sinds 5 december 2018
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 12 december 2018
 
Elektrotechniek
Sinds 12 december 2018
 
 
 
Hoedanigheden
Werkgever RSZ
Sinds 14 januari 2019
Onderworpen aan BTW
Sinds 5 december 2018
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 12 december 2018
 
 
Toelatingen
Beroepsbekwaamheid elektrotechnieken
Sinds 12 december 2018
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 12 december 2018
 
 
BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)
BTW 2008  26.200  -  Vervaardiging van computers en randapparatuur
Sinds 5 december 2018
BTW 2008  46.510  -  Groothandel in computers, randapparatuur en software
Sinds 5 december 2018
BTW 2008  47.410  -  Detailhandel in computers, randapparatuur en software in gespecialiseerde winkels
Sinds 5 december 2018
BTW 2008  95.110  -  Reparatie van computers en randapparatuur
Sinds 5 december 2018
 
 
RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)
RSZ2008  47.910 -  Detailhandel via postorderbedrijven of via internet
Sinds 14 januari 2019
 
 
Financiële gegevens
Maatschappelijk kapitaal 121.500 EUR
Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
Begindatum uitzonderlijk boekjaar5 december 2018
Einddatum uitzonderlijk boekjaar31 december 2019
 
 
Linken tussen entiteiten
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Externe links
Publicaties Belgisch Staatsblad
Publicaties jaarrekeningen NBB
Werkgeversrepertorium

(1) Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid. De contactgegevens werden gescheiden van de adresgegevens. Hierdoor is het mogelijk dat de begindatum van het contactgegeven niet juist is. Meer info over de correctie vind u hier.

Naar boven   Terug