shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen
Ondernemingsnummer:0715.619.280
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 10 december 2018
Begindatum:10 december 2018
Maatschappelijke Naam:DEX2
Benaming in het Frans, sinds 5 december 2018
Adres van de maatschappelijke zetel: Hodbomont 2 Stratenplan  bus A
4910 Theux
Sinds 5 december 2018
Telefoonnummer:
0473942450 Sinds 10 december 2018
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail:
sales@dexsen.comSinds 17 januari 2019
Webadres:
www.dexsen.com Sinds 17 januari 2019
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Sinds 5 december 2018
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 
Functies
Zaakvoerder Cohen ,  Jean-Pierre  Sinds 5 december 2018
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 13 januari 2019
 
 
 
Hoedanigheden
Onderworpen aan BTW
Sinds 1 januari 2019
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 13 januari 2019
 
 
Toelatingen
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 13 januari 2019
 
 
BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)
BTW 2008  71.121  -  Ingenieurs en aanverwante technische adviseurs, exclusief landmeters
Sinds 5 december 2018
BTW 2008  28.940  -  Vervaardiging van machines voor de productie van textiel, kleding en leer
Sinds 5 december 2018
BTW 2008  74.909  -  Overige gespecialiseerde wetenschappelijke en technische activiteiten
Sinds 5 december 2018
 
 
Financiële gegevens
Maatschappelijk kapitaal 18.550 EUR
Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
 
 
Linken tussen entiteiten
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Externe links
Publicaties Belgisch Staatsblad
Publicaties jaarrekeningen NBB

(1) Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid. De contactgegevens werden gescheiden van de adresgegevens. Hierdoor is het mogelijk dat de begindatum van het contactgegeven niet juist is. Meer info over de correctie vind u hier.

Naar boven   Terug