shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen
Ondernemingsnummer:0715.639.769
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 10 december 2018
Begindatum:10 december 2018
Maatschappelijke Naam:CAMAC
Benaming in het Frans, sinds 10 december 2018
Adres van de maatschappelijke zetel: Rue Hauzeur 10 Stratenplan
4031 Liège
Sinds 10 december 2018
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail:
camac@camac.beSinds 21 januari 2019
Webadres:
www.camac.be Sinds 21 januari 2019
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Sinds 10 december 2018
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 
Functies
Vast vertegenwoordiger rechtspersoon Vieujean ,  Nicolas  (0713.880.012)   Sinds 10 december 2018
Vast vertegenwoordiger rechtspersoon Mewissen ,  Olivier  (0842.239.815)   Sinds 10 december 2018
Zaakvoerder0713.880.012   Sinds 10 december 2018
Zaakvoerder0842.239.815   Sinds 10 december 2018
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 31 december 2018
 
Ruwbouw
Sinds 21 januari 2019
 
Stukadoor, cementeer-en dekvloeractiviteiten
Sinds 21 januari 2019
 
Tegel-, marmer en natuursteenactiviteiten
Sinds 21 januari 2019
 
Dakdekker en waterdichtmaken
Sinds 21 januari 2019
 
Plaatsen/herstellen van schrijnwerk - glazenmaker
Sinds 21 januari 2019
 
Algemeen schrijnwerk
Sinds 21 januari 2019
 
Eindafwerking (schilderen en behangen)
Sinds 21 januari 2019
 
Installatie (CV, klimaat, gas en sanitair)
Sinds 21 januari 2019
 
Elektrotechniek
Sinds 21 januari 2019
 
Algemeen aannemer
Sinds 21 januari 2019
 
 
 
Hoedanigheden
Werkgever RSZ
Sinds 11 februari 2019
Onderworpen aan BTW
Sinds 10 december 2018
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 21 januari 2019
 
 
Toelatingen
Beroepsbek.plaatsen/herstellen van schrijnwerk - glazenmaker
Sinds 21 januari 2019
Beroepsbekwaamheid stukadoor/cementeer/dekvloeractiviteiten
Sinds 21 januari 2019
Sectorale beroepsbekwaamheid algemeen schrijnwerk
Sinds 21 januari 2019
Beroepsbekwaamheid tegel-,marmer- en natuursteenactiviteiten
Sinds 21 januari 2019
Beroepsbekwaamheid activiteiten op het gebied van ruwbouw
Sinds 21 januari 2019
Beroepsbekwaamheid algemeen aannemer in de bouwsector
Sinds 21 januari 2019
Beroepsbekwaamheid eindafwerking in de bouwsector
Sinds 21 januari 2019
Beroepsbekwaamheid dakdekking en waterdichtmaking
Sinds 21 januari 2019
Beroepsbekwaamheid elektrotechnieken
Sinds 21 januari 2019
Beroepsbekw. centrale verwarm. klimaatregeling, gas,sanitair
Sinds 21 januari 2019
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 31 december 2018
 
 
BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)
BTW 2008  43.320  -  Schrijnwerk
Sinds 10 december 2018
BTW 2008  43.343  -  Glaszetten
Sinds 10 december 2018
 
 
RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)
RSZ2008  43.320 -  Schrijnwerk
Sinds 11 februari 2019
 
 
Financiële gegevens
Maatschappelijk kapitaal 40.000 EUR
Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
Begindatum uitzonderlijk boekjaar10 december 2018
Einddatum uitzonderlijk boekjaar31 december 2019
 
 
Linken tussen entiteiten
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Externe links
Publicaties Belgisch Staatsblad
Publicaties jaarrekeningen NBB
Werkgeversrepertorium

(1) Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid. De contactgegevens werden gescheiden van de adresgegevens. Hierdoor is het mogelijk dat de begindatum van het contactgegeven niet juist is. Meer info over de correctie vind u hier.

Naar boven   Terug