shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0715.709.253
Status:Actief
Rechtstoestand: Opening faillissement
Sinds 13 juli 2023
Begindatum:11 december 2018
Naam:D. KHALIFA
Naam in het Frans, sinds 11 december 2018
Adres van de zetel: Rue de la Genette 68   bus 13
5570 Beauraing
Sinds 26 november 2020

Doorgehaald adres sinds 4 juli 2023(1)
Telefoonnummer:
+3247822602 Sinds 11 december 2018
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail:
dekhil.hassen2018@gmail.comSinds 11 december 2018
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (2)
Sinds 11 december 2018
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Zaakvoerder (3) Dkhil ,  Hassene  Sinds 11 december 2018
Curator (aanstelling door rechtbanken) Sepulchre ,  Jean-Grégoire  Sinds 13 juli 2023
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 1 februari 2019
 
 
 

Hoedanigheden

Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 februari 2019
 
 

Toelatingen

Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 1 februari 2019
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
Begindatum uitzonderlijk boekjaar11 december 2018
Einddatum uitzonderlijk boekjaar31 december 2019
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Activiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)

(1)De doorhaling van een adres geeft aan dat de entiteit, de vestigingseenheid of het bijkantoor zich niet meer bevindt op het ingeschreven adres.

(2)Overeenkomstig de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, moet de rechtsvorm "Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid", sinds 1 januari 2020, gelezen worden als "Besloten Vennootschap".

(3)Overeenkomstig de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, moet de functie "Zaakvoerder", sinds 1 januari 2020 , gelezen worden als "Bestuurder".


Naar boven   Terug