shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen
Ondernemingsnummer:0715.800.612
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 13 december 2018
Begindatum:13 december 2018
Maatschappelijke Naam:Simple Group
Benaming in het Frans, sinds 13 december 2018
Adres van de maatschappelijke zetel: Rue des Martyrs 48 Stratenplan
4800 Verviers
Sinds 13 december 2018
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail:
direction@crm-pour-pme.frSinds 13 december 2018
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Naamloze vennootschap
Sinds 13 december 2018
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 
Functies
Bestuurder Cornet ,  Brice  Sinds 13 december 2018
Bestuurder Cousew ,  Vladimir Serge  Sinds 13 december 2018
Bestuurder de Crawhez ,  Florence  Sinds 13 december 2018
Bestuurder Popa ,  Elena  Sinds 13 december 2018
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 14 december 2018
 
 
 
Hoedanigheden
Onderworpen aan BTW
Sinds 13 december 2018
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 14 december 2018
 
 
Toelatingen
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 14 december 2018
 
 
BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)
BTW 2008  62.010  -  Ontwerpen en programmeren van computerprogramma's
Sinds 13 december 2018
BTW 2008  47.910  -  Detailhandel via postorderbedrijven of via internet
Sinds 13 december 2018
BTW 2008  62.020  -  Computerconsultancy-activiteiten
Sinds 13 december 2018
BTW 2008  85.599  -  Overige vormen van onderwijs
Sinds 13 december 2018
 
 
Financiële gegevens
Maatschappelijk kapitaal 150.000 EUR
Jaarvergadering april
Einddatum boekjaar 31 december
Begindatum uitzonderlijk boekjaar13 december 2018
Einddatum uitzonderlijk boekjaar31 december 2019
 
 
Linken tussen entiteiten
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Externe links
Publicaties Belgisch Staatsblad
Publicaties jaarrekeningen NBB

(1) Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid. De contactgegevens werden gescheiden van de adresgegevens. Hierdoor is het mogelijk dat de begindatum van het contactgegeven niet juist is. Meer info over de correctie vind u hier.

Naar boven   Terug