shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen
Ondernemingsnummer:0715.804.372
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 13 december 2018
Begindatum:13 december 2018
Maatschappelijke Naam:FRITAS
Benaming in het Frans, sinds 13 december 2018
Adres van de maatschappelijke zetel: Rue Vaux(CER) 95 Stratenplan
4632 Soumagne
Sinds 13 december 2018
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Sinds 13 december 2018
Aantal vestigingseenheden (VE): 9  Lijst VE - Gegevens en activiteiten per VE
 
 
Functies
Zaakvoerder Bertoux ,  Vincent  Sinds 13 december 2018
Zaakvoerder Grandrath ,  Francis  Sinds 13 december 2018
Zaakvoerder Léonard ,  Vincent  Sinds 13 december 2018
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Leurhandel
Sinds 17 januari 2019
 
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 17 januari 2019
 
 
 
Hoedanigheden
Werkgever RSZ
Sinds 1 maart 2019
Onderworpen aan BTW
Sinds 1 januari 2019
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 17 januari 2019
 
 
Toelatingen
Machtiging ambulante activiteiten
Sinds 17 januari 2019
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 17 januari 2019
 
 
BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)
BTW 2008  56.102  -  Eetgelegenheden met beperkte bediening
Sinds 1 januari 2019
BTW 2008  10.850  -  Vervaardiging van bereide maaltijden en schotels
Sinds 1 januari 2019
BTW 2008  47.810  -  Markt- en straathandel in voedings- en genotmiddelen
Sinds 1 januari 2019
BTW 2008  56.210  -  Catering
Sinds 1 januari 2019
 
 
RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)
RSZ2008  56.102 -  Eetgelegenheden met beperkte bediening
Sinds 1 maart 2019
 
 
Financiële gegevens
Maatschappelijk kapitaal 18.600 EUR
Jaarvergadering maart
Einddatum boekjaar 30 september
Begindatum uitzonderlijk boekjaar13 december 2018
Einddatum uitzonderlijk boekjaar30 september 2019
 
 
Linken tussen entiteiten
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Externe links
Publicaties Belgisch Staatsblad
Publicaties jaarrekeningen NBB
Werkgeversrepertorium

(1) Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid. De contactgegevens werden gescheiden van de adresgegevens. Hierdoor is het mogelijk dat de begindatum van het contactgegeven niet juist is. Meer info over de correctie vind u hier.

Naar boven   Terug