shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen
Ondernemingsnummer:0715.927.702
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 18 december 2018
Begindatum:18 december 2018
Maatschappelijke Naam:CLEAN ASPECT
Benaming in het Frans, sinds 18 december 2018
Adres van de maatschappelijke zetel: Rue Cavalier Fonck 12 Stratenplan
4890 Thimister-Clermont
Sinds 18 december 2018
Telefoonnummer:
0494/69.72.93 Sinds 18 december 2018
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail:
info@clean-aspect.beSinds 18 december 2018
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Sinds 18 december 2018
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 
Functies
Persoon belast met dagelijks bestuur Heyeres ,  Geoffrey  Sinds 18 december 2018
Zaakvoerder Heyeres ,  Geoffrey  Sinds 18 december 2018
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 7 januari 2019
 
Ruwbouw
Sinds 7 januari 2019
 
 
 
Hoedanigheden
Werkgever RSZ
Sinds 1 januari 2019
Onderworpen aan BTW
Sinds 1 januari 2019
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 7 januari 2019
 
 
Toelatingen
Beroepsbekwaamheid activiteiten op het gebied van ruwbouw
Sinds 7 januari 2019
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 7 januari 2019
 
 
BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)
BTW 2008  43.390  -  Overige werkzaamheden in verband met de afwerking van gebouwen
Sinds 1 januari 2019
BTW 2008  41.201  -  Algemene bouw van residentiële gebouwen
Sinds 1 januari 2019
BTW 2008  74.104  -  Activiteiten van interieurdecorateurs
Sinds 1 januari 2019
 
 
RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)
RSZ2008  43.341 -  Schilderen van gebouwen
Sinds 1 januari 2019
 
 
Financiële gegevens
Maatschappelijk kapitaal 48.600 EUR
Jaarvergadering april
Einddatum boekjaar 31 december
Begindatum uitzonderlijk boekjaar17 december 2018
Einddatum uitzonderlijk boekjaar31 december 2019
 
 
Linken tussen entiteiten
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Externe links
Publicaties Belgisch Staatsblad
Publicaties jaarrekeningen NBB
Werkgeversrepertorium

(1) Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid. De contactgegevens werden gescheiden van de adresgegevens. Hierdoor is het mogelijk dat de begindatum van het contactgegeven niet juist is. Meer info over de correctie vind u hier.

Naar boven   Terug