shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen
Ondernemingsnummer:0715.974.123
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 18 december 2018
Begindatum:18 december 2018
Maatschappelijke Naam:CHRISTOPHE VAN DEN BROECK, SOCIETE NOTARIALE
Benaming in het Frans, sinds 18 december 2018
Afkorting: VDBNOT
Benaming in het Frans, sinds 18 december 2018
Adres van de maatschappelijke zetel: Rue du Marché 31 Stratenplan
4500 Huy
Sinds 18 december 2018
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Sinds 18 december 2018
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 
Functies
Zaakvoerder Van den Broeck ,  Christophe  Sinds 18 december 2018
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Hoedanigheden
Werkgever RSZ
Sinds 2 januari 2019
Onderworpen aan BTW
Sinds 2 januari 2019
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 20 december 2018
 
 
Toelatingen
Erkend door de Nationale Kamer van Notarissen (NKN)
Sinds 2 januari 2019
 
 
BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)
BTW 2008  69.102  -  Activiteiten van notarissen
Sinds 2 januari 2019
 
 
RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)
RSZ2008  69.102 -  Activiteiten van notarissen
Sinds 2 januari 2019
 
 
Financiële gegevens
Maatschappelijk kapitaal 20.000 EUR
Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
Begindatum uitzonderlijk boekjaar2 januari 2019
Einddatum uitzonderlijk boekjaar31 december 2019
 
 
Linken tussen entiteiten
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Externe links
Publicaties Belgisch Staatsblad
Publicaties jaarrekeningen NBB
Werkgeversrepertorium

(1) Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid. De contactgegevens werden gescheiden van de adresgegevens. Hierdoor is het mogelijk dat de begindatum van het contactgegeven niet juist is. Meer info over de correctie vind u hier.

Naar boven   Terug