shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen
Ondernemingsnummer:0715.979.269
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 18 december 2018
Begindatum:18 december 2018
Maatschappelijke Naam:Serenity Cie
Benaming in het Frans, sinds 18 december 2018
Adres van de maatschappelijke zetel: Rue du Laboureur 49 Stratenplan
4460 Grâce-Hollogne
Sinds 18 december 2018
Telefoonnummer:
+32492316555 Sinds 18 december 2018
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail:
luparelli@serenity-cie.beSinds 18 december 2018
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Vennootschap onder firma
Sinds 18 december 2018
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 
Functies
Zaakvoerder Husser ,  Anthony  Sinds 18 december 2018
Zaakvoerder Luparelli ,  Antonio  Sinds 18 december 2018
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 16 januari 2019
 
 
 
Hoedanigheden
Onderworpen aan BTW
Sinds 1 januari 2019
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 16 januari 2019
 
 
Toelatingen
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 16 januari 2019
 
 
BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)
BTW 2008  65.112  -  Activiteiten van gemengde verzekeringsentiteiten, overwegend leven
Sinds 1 januari 2019
BTW 2008  46.180  -  Handelsbemiddeling gespecialiseerd in andere goederen
Sinds 1 januari 2019
 
 
Financiële gegevens
Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
 
 
Linken tussen entiteiten
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Externe links
Publicaties Belgisch Staatsblad
Publicaties jaarrekeningen NBB

(1) Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid. De contactgegevens werden gescheiden van de adresgegevens. Hierdoor is het mogelijk dat de begindatum van het contactgegeven niet juist is. Meer info over de correctie vind u hier.

Naar boven   Terug