shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0716.801.789
Status:Actief
Rechtstoestand: Opening faillissement
Sinds 20 juni 2022
Begindatum:21 december 2018
Naam:Batteries Business Centre
Naam in het Nederlands, sinds 21 december 2018
Adres van de zetel: Cour Lemaire 26
4651 Herve
Sinds 22 april 2021
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (1)
Sinds 21 december 2018
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Vaste vertegenwoordiger Dortu ,  Fabrice  (0562.809.539)   Sinds 21 december 2018
Zaakvoerder (2)0562.809.539   Sinds 21 december 2018
Curator (aanstelling door rechtbanken) Habets ,  Michelle  Sinds 20 juni 2022
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 21 februari 2019
 
 
 

Hoedanigheden

Onderworpen aan btw
Sinds 1 februari 2019
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 21 februari 2019
 
 

Toelatingen

Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 21 februari 2019
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(3)

Btw 2008  47.260  -  Detailhandel in tabaksproducten in gespecialiseerde winkels
Sinds 21 december 2018
Btw 2008  45.320  -  Detailhandel in onderdelen en accessoires van motorvoertuigen
Sinds 21 december 2018
Btw 2008  46.350  -  Groothandel in tabaksproducten
Sinds 21 december 2018
Btw 2008  46.360  -  Groothandel in suiker, chocolade en suikerwerk
Sinds 21 december 2018
Btw 2008  46.370  -  Groothandel in koffie, thee, cacao en specerijen
Sinds 21 december 2018
Btw 2008  46.431  -  Groothandel in elektrische huishoudelijke apparaten en audio- en videoapparatuur
Sinds 21 december 2018
Btw 2008  46.433  -  Groothandel in foto- en filmapparatuur en in andere optische artikelen
Sinds 21 december 2018
Btw 2008  46.480  -  Groothandel in uurwerken en sieraden
Sinds 21 december 2018
Btw 2008  46.492  -  Groothandel in kantoor- en schoolbenodigdheden
Sinds 21 december 2018
Btw 2008  46.496  -  Groothandel in sport- en kampeerartikelen, met uitzondering van fietsen
Sinds 21 december 2018
Btw 2008  46.498  -  Groothandel in lederwaren en reisartikelen
Sinds 21 december 2018
Btw 2008  46.520  -  Groothandel in elektronische en telecommunicatieapparatuur en delen daarvan
Sinds 21 december 2018
Btw 2008  46.693  -  Groothandel in elektrisch materiaal, inclusief installatiemateriaal
Sinds 21 december 2018
Btw 2008  46.900  -  Niet-gespecialiseerde groothandel
Sinds 21 december 2018
Btw 2008  47.241  -  Detailhandel in brood en banketbakkerswerk in gespecialiseerde winkels (koude bakkers)
Sinds 21 december 2018
Btw 2008  47.299  -  Overige detailhandel in voedingsmiddelen in gespecialiseerde winkels, n.e.g.
Sinds 21 december 2018
Btw 2008  47.430  -  Detailhandel in audio- en videoapparatuur in gespecialiseerde winkels
Sinds 21 december 2018
Btw 2008  47.540  -  Detailhandel in elektrische huishoudapparaten in gespecialiseerde winkels
Sinds 21 december 2018
Btw 2008  47.592  -  Detailhandel in verlichtingsartikelen in gespecialiseerde winkels
Sinds 21 december 2018
Btw 2008  47.620  -  Detailhandel in kranten en kantoorbehoeften in gespecialiseerde winkels
Sinds 21 december 2018
Btw 2008  47.640  -  Detailhandel in sport- en kampeerartikelen in gespecialiseerde winkels
Sinds 21 december 2018
Btw 2008  47.650  -  Detailhandel in spellen en speelgoed in gespecialiseerde winkels
Sinds 21 december 2018
Btw 2008  47.722  -  Detailhandel in lederwaren en reisartikelen in gespecialiseerde winkels
Sinds 21 december 2018
Btw 2008  47.770  -  Detailhandel in uurwerken en sieraden in gespecialiseerde winkels
Sinds 21 december 2018
Btw 2008  47.789  -  Overige detailhandel in nieuwe artikelen in gespecialiseerde winkels, n.e.g.
Sinds 21 december 2018
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering mei
Einddatum boekjaar 31 december
Begindatum uitzonderlijk boekjaar20 december 2018
Einddatum uitzonderlijk boekjaar31 december 2019
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)

(1)Sinds 1 januari 2020 moeten de termen "Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid" worden gelezen als zijnde "Besloten Vennootschap" en dit in afwachting van het aanpassen van de statuten conform het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV).

(2)Overeenkomstig de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, moet de term "Zaakvoerder" vanaf 1 januari 2020, gelezen worden als "Bestuurder".

(3)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug