shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0716.817.429
Status:Actief
Rechtstoestand: Opening faillissement
Sinds 11 oktober 2021
Begindatum:24 december 2018
Naam:AB13 TRANS
Naam in het Frans, sinds 24 december 2018
Adres van de zetel: Rue des Guillemins 139
4000 Liège
Sinds 24 maart 2021

Doorgehaald adres sinds 25 augustus 2022(1)
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten Vennootschap
Sinds 24 maart 2021
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Bestuurder Ungureanu ,  Adina  Sinds 24 maart 2021
Curator (aanstelling door rechtbanken) Schmits ,  Pierre  Sinds 11 oktober 2021
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 13 september 2021
 
 
 

Hoedanigheden

Onderworpen aan btw
Sinds 10 januari 2019
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 10 januari 2019
 
 

Toelatingen

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(2)

Btw 2008  49.410  -  Goederenvervoer over de weg, m.u.v. verhuisbedrijven
Sinds 10 januari 2019
Btw 2008  43.120  -  Bouwrijp maken van terreinen
Sinds 1 april 2021
Btw 2008  43.291  -  Isolatiewerkzaamheden
Sinds 1 april 2021
Btw 2008  43.320  -  Schrijnwerk
Sinds 1 april 2021
Btw 2008  47.910  -  Detailhandel via postorderbedrijven of via internet
Sinds 1 april 2021
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering mei
Einddatum boekjaar 31 december
Begindatum uitzonderlijk boekjaar21 december 2018
Einddatum uitzonderlijk boekjaar31 december 2019
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)

(1)De doorhaling van een adres geeft aan dat de entiteit, de vestigingseenheid of het bijkantoor zich niet meer bevindt op het ingeschreven adres.

(2)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug