shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0716.874.441
Status:Actief
Rechtstoestand: Opening faillissement
Sinds 28 november 2022
Begindatum:27 december 2018
Naam:GAMMACO
Naam in het Frans, sinds 27 december 2018
Adres van de zetel: Rue de Verviers 12
4841 Welkenraedt
Sinds 27 december 2018
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (1)
Sinds 27 december 2018
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Zaakvoerder (2) Gonay ,  Amélie  Sinds 27 december 2018
Zaakvoerder (2) Schoonbroodt ,  Gaëtan  Sinds 27 december 2018
Curator (aanstelling door rechtbanken) Leduc ,  Léon  Sinds 28 november 2022
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 28 januari 2019
 
 
 

Hoedanigheden

Onderworpen aan btw
Sinds 1 januari 2019
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 28 januari 2019
 
 

Toelatingen

Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 28 januari 2019
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(3)

Btw 2008  47.114  -  Detailhandel in niet-gespecialiseerde winkels waarbij voedings- en genotmiddelen overheersen (verkoopsoppervlakte tussen 400 m² en minder dan 2500 m²)
Sinds 27 december 2018
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering mei
Einddatum boekjaar 31 december
Begindatum uitzonderlijk boekjaar27 december 2018
Einddatum uitzonderlijk boekjaar31 december 2019
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)

(1)Sinds 1 januari 2020 moeten de termen "Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid" worden gelezen als zijnde "Besloten Vennootschap" en dit in afwachting van het aanpassen van de statuten conform het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV).

(2)Overeenkomstig de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, moet de term "Zaakvoerder" vanaf 1 januari 2020, gelezen worden als "Bestuurder".

(3)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug