shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0716.951.546
Status:Actief
Rechtstoestand: Opening faillissement
Sinds 22 september 2022
Begindatum:28 december 2018
Naam:VANDE PUTTE FRANCOIS AUTOMOBILE
Naam in het Frans, sinds 28 december 2018
Afkorting: VDF AUTOMOBILE
Naam in het Frans, sinds 28 december 2018
Adres van de zetel: Rue François-Hittelet 107   bus 2
5190 Jemeppe-sur-Sambre
Sinds 28 december 2018

Doorgehaald adres sinds 5 juli 2021(1)
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (2)
Sinds 28 december 2018
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Zaakvoerder (3) Vande Putte ,  François  Sinds 28 december 2018
Curator (aanstelling door rechtbanken) Marchal ,  Pierre-Luc  Sinds 22 september 2022
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 10 januari 2019
 
 
 

Hoedanigheden

Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 10 januari 2019
 
 

Toelatingen

Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 10 januari 2019
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
Begindatum uitzonderlijk boekjaar28 december 2018
Einddatum uitzonderlijk boekjaar31 december 2019
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Activiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)

(1)De doorhaling van een adres geeft aan dat de entiteit, de vestigingseenheid of het bijkantoor zich niet meer bevindt op het ingeschreven adres.

(2)Sinds 1 januari 2020 moeten de termen "Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid" worden gelezen als zijnde "Besloten Vennootschap" en dit in afwachting van het aanpassen van de statuten conform het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV).

(3)Overeenkomstig de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, moet de term "Zaakvoerder" vanaf 1 januari 2020, gelezen worden als "Bestuurder".


Naar boven   Terug