shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0717.770.997
Status:Actief
Rechtstoestand: Opening faillissement
Sinds 18 november 2021
Begindatum:8 januari 2019
Naam:CB QUALITY SERVICES
Naam in het Frans, sinds 8 januari 2019
Adres van de zetel: Rue Pierre Laurent,Mehaigne 19
5310 Eghezée
Sinds 8 januari 2019
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (1)
Sinds 8 januari 2019
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Zaakvoerder (2) Baume ,  Corentin  Sinds 8 januari 2019
Zaakvoerder (2) Behets ,  Bianca  Sinds 8 januari 2019
Curator (aanstelling door rechtbanken) Hubert ,  Christophe  Sinds 18 november 2021
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 29 januari 2019
 
Installatie (CV, klimaat, gas en sanitair)
Sinds 29 januari 2019
 
 
 

Hoedanigheden

Onderworpen aan btw
Sinds 8 januari 2019
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 29 januari 2019
 
 

Toelatingen

Beroepsbekw. centrale verwarm. klimaatregeling, gas,sanitair
Sinds 29 januari 2019
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 29 januari 2019
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(3)

Btw 2008  70.220  -  Overige adviesbureaus op het gebied van bedrijfsbeheer; adviesbureaus op het gebied van bedrijfsvoering
Sinds 8 januari 2019
Btw 2008  01.490  -  Fokken van andere dieren
Sinds 8 januari 2019
Btw 2008  43.310  -  Stukadoorswerk
Sinds 8 januari 2019
Btw 2008  81.210  -  Algemene reiniging van gebouwen
Sinds 8 januari 2019
Btw 2008  81.300  -  Landschapsverzorging
Sinds 8 januari 2019
Btw 2008  82.110  -  Diverse administratieve activiteiten ten behoeve van kantoren
Sinds 8 januari 2019
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering mei
Einddatum boekjaar 31 december
Begindatum uitzonderlijk boekjaar8 januari 2019
Einddatum uitzonderlijk boekjaar31 december 2019
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)

(1)Sinds 1 januari 2020 moeten de termen "Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid" worden gelezen als zijnde "Besloten Vennootschap" en dit in afwachting van het aanpassen van de statuten conform het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV).

(2)Overeenkomstig de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, moet de term "Zaakvoerder" vanaf 1 januari 2020, gelezen worden als "Bestuurder".

(3)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug