shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen
Ondernemingsnummer:0717.797.030
Status:Actief
Rechtstoestand: Opening faillissement
Sinds 22 maart 2021
Begindatum:8 januari 2019
Naam:BLIINK
Naam in het Frans, sinds 8 januari 2019
Adres van de zetel: Rue Louvrex 19 Stratenplan
4000 Liège
Sinds 8 januari 2019
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (1)
Sinds 8 januari 2019
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 
Functies
Zaakvoerder (2) Kooli ,  Mehdi  Sinds 8 januari 2019
Zaakvoerder (2) Riyaz ,  Ahmed  Sinds 8 januari 2019
Curator (aanstelling door rechtbanken) Bisinella ,  Yves  Sinds 22 maart 2021
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 1 februari 2019
 
 
 
Hoedanigheden
Onderworpen aan BTW
Sinds 1 februari 2019
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 februari 2019
 
 
Toelatingen
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 21 januari 2019
 
 
BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(3)
BTW 2008  47.113  -  Detailhandel in niet-gespecialiseerde winkels waarbij voedings- en genotmiddelen overheersen (verkoopsoppervlakte tussen 100 m² en minder dan 400 m²)
Sinds 1 februari 2019
BTW 2008  47.910  -  Detailhandel via postorderbedrijven of via internet
Sinds 1 februari 2019
BTW 2008  53.200  -  Overige posterijen en koeriers
Sinds 1 februari 2019
 
 
Financiële gegevens
Jaarvergadering mei
Einddatum boekjaar 31 december
Begindatum uitzonderlijk boekjaar8 januari 2019
Einddatum uitzonderlijk boekjaar31 december 2019
 
 
Linken tussen entiteiten
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Externe links
Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB

(1)Overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen moet de term "Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid" vanaf 1 januari 2020 gelezen worden als "Besloten vennootschap".

(2)Overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen moet de term "Zaakvoerder" vanaf 1 januari 2020 gelezen worden als "Bestuurder".

(3)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug